/

Mag je 2 banen hebben en hoe organiseer je dat?

Je ziet het steeds vaker dat mensen 2 banen combineren. Wanneer je bijvoorbeeld parttime werkt dan is het meestal echt een keuze om er iets naast te doen. Als je oproepkracht bent dan ben je vaak gedwongen om er een tweede baan bij te nemen. We gaan in deze blog in op de vraag: mag je wettelijk gezien 2 banen hebben? Verder proberen we je te helpen om niet in de knel te geraken.

Mag je 2 banen hebben: jouw contract en de Arbeidstijdenwet

Je hebt het recht op vrije arbeidskeuze. Je moet echter in je contract en je cao kijken om na te gaan hoe het zit met nevenwerkzaamhedenbeding. Dit is bepalend of je een tweede baan kunt nemen. Je hebt wel toestemming nodig van je werkgever.

Het kan bijvoorbeeld geweigerd worden op grond van veiligheid of om gezondheidsredenen. Ook kan de integriteit in het geding komen of zouden er belangenconflicten kunnen ontstaan. Het moet per geval bekeken worden, omdat er geen verplichting bestaat om dit in het contract op te nemen.

Jouw werkgever mag je dit verbieden op objectieve rechtvaardigingsgrond. Bij een nul urencontract of tijdelijk contract is dit echter niet redelijk.

Arbeidstijdenwet

Als je meer werkt dan wettelijk is toegestaan dan krijgt jouw werkgever een boete wanneer de inspectie SVW hierachter komt.

Ziek melden

Wanneer je ziek bent dan moet je bepalen of je een van de twee banen kunt uitvoeren. Je meldt je dan ziek bij de andere baan. Je krijgt in ieder geval te maken met 2 bedrijfsartsen die je verschillend kunnen adviseren.

Tweede baan melden

Je bent op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om alle werkgevers inlichten te verschaffen omtrent jouw uren. Verder kan het als je het niet meldt jouw werkrelatie schaden.

Hoeveel uur werken

Er staat in de wet dat je per dag maximaal 12 uur mag werken. Per week geldt een maximum van 60 uur. Als je voor langere tijd werkt dan wordt het aantal uren lager. Als dit een periode van 16 weken of langer betreft dan ligt het maximum op 48 uur per week. Er zijn wel uitzonderingen zo wijken bepaalde sectoren en beroepen hiervan af. Je hebt namelijk de verantwoordelijkheid om je werkzaamheden uitgerust te verrichten.

Belasting betalen

De Belastingdienst kijkt alleen naar het totale jaarinkomen, het aantal werkgevers is niet van belang. Je hebt wel recht op loonheffingskorting. Jouw werkgever betaalt dan minder loonbelasting zodat jij netto meer overhoudt. Als je de loonheffingskorting bij beide werkgevers toepast dan moet je dit achteraf terugbetalen aan de Belastingdienst.

Tips om 2 banen te organiseren

Als je 2 banen hebt dan moet je jouw organisatie goed op orde hebben. Om je te helpen geven we je hierbij een aantal tips.

Pauzes bespreken

Wanneer je van de ene baan naar de ander moet op dezelfde dag dan kunnen jouw pauzes erbij inschieten. Bespreek dus met je collega’s hoe dit georganiseerd wordt. Soms krijg je ook nog eens extra taken. Als je pech hebt, dan gebeurt dit bij beide functies. Dit alles moet in goede banen worden geleid zodat je niet in de problemen komt.

Geef je grenzen aan

Het beste is wanneer je je 2 banen zo kunt combineren dat je ze per dag uitoefent. Het is ideaal als je bijvoorbeeld 2 dagen achter elkaar kunt werken in de ene baan. En de rest van de week in de andere baan. Dit voorkomt dat je steeds moet opstarten en afsluiten.

Communiceren

Laat je goed op de hoogte houden van alles wat er gebeurt wanneer je afwezig bent. Zo is het handig om te weten wanneer er veranderingen in het systeem zijn aangebracht. Blijf dus vooral communiceren. Denk eraan dat wanneer je je betrokken toont deze betrokkenheid ook weer terug krijgt.

Zo kan het soms lastig voor je zijn om alle vergaderingen bij te houden. Stel je prioriteiten en hierbij is communicatie weer van belang. Ook de indeling van je inbox valt hieronder. Misschien kun je kleuren gebruiken voor belangrijke mail. Zorg in ieder geval voor overzicht.

Het draait om de balans houden. Gebruik ook je vrije tijd verstandig, dan blijf je op de lange duur produktief. Hou de avonden dus voor je gezin, hobbies of andere belangrijke zaken. Het is ook zaak om uitstelgedrag aan te pakken en niet te lang te dubben. Je kunt altijd meer lezen over hoe je je produktiviteit verhoogt met een aantal slimme tips.

Vorige

Koolhydraatarme salades voor elke gelegenheid

Volgende

Origami-vouwen makkelijk gemaakt