/

Summa cum laude: betekenis en wat zijn de voorwaarden?

wat is summa cum laude dan en wat zijn de voorwaarden

De meesten van ons kennen in ieder geval cum laude afstuderen, maar wat is summa cum laude dan en wat zijn de voorwaarden om zo te mogen afstuderen?

Cum laude

Het predicaat cum laude komt uit het Latijn en betekent ‘met lof’. Slagen met cum laude betekent dus eigenlijk slagen met lof (cum = met en laus = lof). Het wordt niet aan veel mensen toegekend aangezien je er bepaalde maatstaven voor moet halen. Cum laude wordt toegekend aan studenten die een diploma behalen met bovengemiddelde resultaten. Het wordt ook toegekend aan studeren die promoveren op excellent niveau.

Er zijn geen wetten voor cum laude afstuderen, Hogescholen en universiteiten mogen zelf bepalen wanneer ze een student cum laude laten afstuderen. Dat staat vaak beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling van elke school. Er kunnen dus andere regels gelden op een bepaalde hogeschool op universiteit.

Over het algemeen geldt dat het gemiddelde cijfer tenminste een 8,0 moet zijn, dat er geen enkel cijfer lagen is dan een 7,0 en dan het cijfer van de scriptie ook tenminste een 8,0 moet zijn. Daarnaast mag er ook geen gebruik gemaakt zijn van een herkansingsmogelijkheid.

Cum laude op de middelbare school

Een eindexamen afleggen op het voortgezet onderwijs gebeurt ook weer elk jaar. Soms komt het voor dat een enkele leerling een uitzonderlijke prestatie neerzet en een cijferlijst behaalt die ‘cum laude’ is. Tot het schooljaar 2015-2016 werd zo’n term nooit gegeven aan middelbare scholieren. Vanaf nu kan dat echter wel. Ook bij deze cijferlijst moet het gemiddelde minstens een 8,0 zijn. De rekentoets en het combinatiecijfer tellen mee met deze berekening van het gemiddelde cijfer. Leerlingen van het vwo moeten een 8,0 gemiddeld halen en geen enkel cijfer lager dan een 7,0. Leerlingen van het havo moeten ook een 8,0 gemiddeld halen, maar de rest van de cijfers moet hogen dan een 6,0 voor een cum laude-onderscheiding.

Magna cum laude

Het houdt niet op bij cum laude. Deze prestatie kan namelijk nog verbetert worden met een magna cum laude predicaat. Magna komt uit het Latijn en betekent ‘met groot lof’. Dat is dus nog net een stap hoger en prestigieuzer dan een gewone cum laude-onderscheiding. Deze term geldt wederom in het hoger onderwijs en ook hier mogen hogescholen en universiteiten zelf bepalen wanneer ze het predicaat weggeven. Over het algemeen geldt dat de student een gemiddeld cijfer van een 8,5 moet halen en de scriptie ook met een 8,5 moet worden behaald. Dat moet allemaal zonder het gebruik van een herkansing en de individuele cijfers moeten ten minste allemaal een 7,0 zijn.

Summa cum laude

Dan is er ook nog summa cum laude, voor de studenten die cum laude en magna cum laude nog te weinig vonden. Summa cum laude is de hoogste onderscheiding die je kan krijgen voor afstuderen met goede hoge cijfers. Summa cum laude betekent ‘met het hoogste lof’ en dat is begrijpelijk. Dat iemand afstudeert met summa cum laude, komt bijna niet voor. Zo af en toe is er een student die deze titel op zijn of haar diploma mag zetten. Dat gebeurt alleen als de student een gemiddeld cijfer van een 9,0 heeft behaald en het cijfer van de scriptie tenminste een 9,0 is. Er mag hierbij ook bij geen enkel vak gebruik zijn gemaakt van een herkansing en alle individuele cijfers moeten een 7,0 of hoger zijn.

Summa cum laude is de hoogste onderscheiding die je kan krijgen voor afstuderen met goede hoge cijfers.
Summa cum laude betekent ‘met het hoogste lof’ en dat is begrijpelijk.

Komt cum laude veel voor?

Hoe vaak is er daadwerkelijk iemand die magna cum laude of zelfs summa cum laude zijn diploma haalt? Het gebeurt in ieder geval niet zo vaak. Waar 10% van de studenten cum laude afstudeert, komt magna of summa cum laude nog minder vaan voor. In 2011 meldde de Rijksuniversiteit Groningen dat ze voor het eerst het predicaat summa cum laude hebben toegekend aan een Groningse studente. In 2015 heeft een Friese studente zelf twee masterdiploma’s met hoge onderscheiding gekregen. De een met cum laude en de twee met summa cum laude. In 2017 behaalde Chinar, die op haar negende gevlucht is naar Nederland, haar diploma voor geneeskunde met de hoogste lof summa cum laude.

Cum laude in je carrière

Cum laude is mooi, heel mooi zelfs, maar wat heb je er verder aan in je carrière? Kijken werkgevers echt naar die cijferlijst en naar het predicaat cum laude? Wetenschapper Monique Bijker heeft onderzoek gedaan onder 4000 jonge economen en bedrijfskundigen. Daarnaast deed ze ook kwalitatief onderzoek onder twintig grote werkgevers in Nederland. Daarin kwam ze tot de conclusie dat er op het hoger onderwijs bijna niet gekeken wordt naar hoge cijfers en de invloed daarvan op je loopbaan.

Volgens Bijker hebben hoge cijfers wel degelijk invloed op je loopbaan. In haar onderzoek kwam naar voren dat universitair afgestudeerde economen en bedrijfskundigen met hoge cijfers, tussen de 400 en 600 euro meer verdienen dan afgestudeerden met lagere cijfers voor hetzelfde diploma. Het onderzoekt was niet specifiek gericht op cum laude cijfers, maar deze gegevens zeggen ook genoeg.

Werkgevers

Uit het onderzoek van Bijker bleek dat de werkgevers allemaal naar de cijferlijst hebben gekeken. Dat gaf de werkgevers een inzicht in de sterktes en zwaktes van de kandidaten. Ze hebben de sollicitanten ook gevraagd naar de inhoud van hun thesis. De werkgevers waren met name geïnteresseerd in de afgestudeerden met hoge cijfers, wat zich weer resulteerde in aanstelling en een hoger salaris.

Ook competenties vinden werkgevers belangrijk. Met name complexere competenties zoals interdisciplinair samenwerken. Toch neigen werkgevers meer te kijken naar cijfers dan buitenschoolse activiteiten zoals een bestuursfunctie of bijbaantje. De reden daarvoor is dat een bestuursfunctie of competenties uit een bijbaantje ook later geleerd kunnen worden, maar wat de universiteit te bieden heeft, hebben de meeste bedrijven zelf niet.

Lees verder:

 

Vorige

Hoe gevaarlijk kan het zijn om een kerstboom in huis te hebben?

Volgende

Status Quo: Betekenis, herkomst en voorbeelden