Alles wat je moet weten over drugsgebruik onder jongeren

Het drugsgebruik onder jongeren neemt gestaag toe. Zelfs onder relatief jonge scholieren zien we steeds vaker dat er zowel soft- als harddrugs worden gebruikt. Dit heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor deze jongeren zelf. Ook voor de rest van de samenleving. De jongeren zijn de toekomst. Bovendien is het een zeer kwetsbare groep. Ze kunnen een immense druk leggen op de gezondheidszorg. Het gebruik van drugs onder jongeren moet dan ook zo veel mogelijk worden beperkt. Toch blijkt dat lastiger dan gedacht.

Gespecialiseerde zorg voor drugsverslaafde jongeren

Er worden tegenwoordig steeds meer zorginstellingen opgesteld voor drugsverslaafde jongeren. Bij een gewone afkickkliniek kunnen ze vanwege hun leeftijd soms niet terecht. Daarom is het belangrijk dat er ook zorginstellingen beschikbaar zijn voor jongeren met een leeftijd tussen de 12 en 18 jaar. Het lijkt misschien schokkend dat eigenlijk nog een kind van twaalf jaar drugs gebruikt, maar het is in veel gevallen wel de realiteit.

Besef ook dat het helemaal niet zo vreemd is dat jongeren gaan experimenteren met drugs. Ze zullen vanzelfsprekend met vragen zitten. Nieuwsgierig zijn. Die nieuwsgierigheid past ook bij de leeftijd. Ze willen graag experimenteren, nieuwe dingen ontdekken. Dit zie je vaak aan de wijze waarop ze op deze leeftijd plotseling hun uiterlijk aanpassen of interesse krijgen in het andere geslacht. Ouders zouden hier op in kunnen spelen door meer informatie te geven. Geen enkel onderwerp niet te bespreken. Drugs is er. Je kind komt hier regelmatig mee in aanraking. Daarom is het juist voor ouders van belang dat zij dit niet wegwuiven of hier weigeren over te praten, maar het gesprek aan gaan met hun kinderen. Informeren over het onderwerp en tegelijkertijd aangeven welke risico’s dit met zich meebrengt. Hoe meer er over gesproken wordt, hoe minder aantrekkelijk het wordt voor het kind. Het nieuwe is er immers vanaf.

Ouders kunnen eventueel ook bespreken welke mogelijkheden er zijn als men toch verslaafd raakt. Denk bijvoorbeeld aan een direct opname afkickkliniek. Dit klinkt als heftige taal, maar kan een kind wel doen beseffen welke gevolgen drugsgebruik heeft.

Extra risico’s voor jongeren

Jongeren zijn een zeer kwetsbare groep. Iedereen die drugs gebruikt, zal zijn of haar lichaam blootstellen aan stoffen die het lichaam eigenlijk niet goed aan kan. Dat heeft gevolgen. Voor kwetsbare groepen zoals jongeren en senioren zijn deze risico’s nog net wat groter. Dit heeft verschillende oorzaken.

Allereerst natuurlijk omdat de hersenen nog in de groei zijn. Deze groeien nog tot de leeftijd van 21 jaar. In deze tijd kan drugsgebruik enorme gevolgen hebben. Niet alleen op cognitief vlak, het kan ook definitieve gedragsveranderingen veroorzaken.

Bovendien kunnen drugs een sterker effect hebben op jongeren omdat ze simpelweg kleiner en lichter zijn dan volwassenen. Daardoor heeft dit veel meer effect op het lichaam. Zeker bij meisjes.

De hersenen van jongeren groeien nog niet op alle plekken even snel. Zo zijn ze vaak minder goed in het inschatten van gevaar en worden ze vooral geleid door hun nieuwsgierigheid. Doordat ze de risico’s minder goed kunnen inschatten, nemen ze sneller gevaarlijkere beslissingen. Dit kan grootschalige gevolgen hebben op het gebied van drugs.

Vorige

Hoe kan ik zelf kunstgras aanleggen? 

Volgende

Betaalbare artikelen om te kopen voor je tuin