Waar komt Sinterklaas vandaan?

Sint-Nicolaas is oorspronkelijk niet, zoals het sinterklaasliedje ‘Zie ginds komt de stoomboot’ wel zegt, afkomstig uit Spanje. Hij was eigenlijk bisschop van Myra, een havenstad in het zuidenwesten van Turkije. Sint-Nicolaas overleed hij op 6 december 343, een datum die wij ook aanhangen als zijn sterfdatum. Na het overlijden van de Sint, deden er allerlei verhalen de ronde over zijn verrichte wonderen. Dit was de reden dat hij heilig werd verklaard.

Sint-Nicolaas werd bekend en was vanaf dat moment de beschermheilige van zeelieden, handelsreizigers, kinderen, dieven, pandjesbazen, maagden en prostituees. Dit verklaart het kinder-ascpect tijdens het feest. Sint-Nicolaas had zijn laatste rustplaats in Bari (Italië) gevonden. Daarna verspreidde de bekendheid van de Sint zich naar West-Europa. De bekendheid reisde via Italië naar Spanje, Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en daarna naar Scandinavië.

Dit werd gedaan door middel van het vertellen van verhalen door reizigers. De protestanten probeerden zich in de zestiende eeuw van het Sint-Nicolaasfeest te ontdoen. Het feest van Sinterklaas hield door de enorme populariteit van het feest stand en door het beetje bij beetje aan te passen, werd Sint-Nicolaas minder katholiek gemaakt om de protestanten tevreden te houden. In zowel de protestante stroming als de katholiek stroming, stond hij bekend als erg gul. Sint-Nicolaas werd Sinterklaas.

Comments are closed.