Tag Archive for wetenschapper

Wie was Leibniz?

Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz

Leven
Gottfried Wilhelm Leibniz was een multilaterale filosoof uit de laat 17 eeuw, hij wordt gezien als een van de grootste denkers van zijn tijd. Leibniz werd geboren in 1646 in Leipzig en stief in 1716 in Hannover. In zijn leven is hij naast filosoof ook werkzaam als wiskundige, historicus, diplomaat, rechtsgeleerde en natuurkundige.

Op 15 jarige leeftijd betrad de jonge Leibniz de Universiteit van Leipzig om daar filosofie te gaan studeren. 1664, drie jaar na zijn toetreding tot de universiteit, behaalde hij zijn graad.
Ondanks dat hij niets over alchemie wist, was zijn eerste betaalde baan een baan als alchemist in Neurenberg. Dit hield hij niet lang vol en werkte in de daaropvolgende jaren aan verschillende hoven in Europa.

Vanaf 1676 werkte Leibniz als bibliothecaris in Hannover, dit bleef hij doen tot zijn dood in 1716.

Rationalist
Leibniz behoorde tot de stroming van het rationalisme. Een stroming die bekend stond om het idee dat de rede de enige weg tot de waarheid te komen. Door logisch na te denken zou alle kennis beschikbaar moeten zijn. Dit in tegenstelling tot een andere populaire filosofische stroming uit zijn tijd, het empirisme. Dat waarheid vanuit het experiment zag als toegang tot waarheid.

Optimist
Ook wordt Leibniz beschouwd als een optimist, vanwege zijn filosofische strekking dat God de beste mogelijke wereld voor ons geschapen zou hebben. Dit idee werkt hij uit in zijn “Theodicische essays over de goedheid van God, de vrijheid van de mens en de oorsprong van het kwaad”.

Werken
Zoals eerder vermeld was Leibniz een veelzijdige kenner. Hij schreef ook tal van werken in deze verschillende wetenschapsgebieden. Een van de belangrijkste werken van Leibniz is zijn publicatie in het net opgerichte wetenschappelijke tijdschrift Acta Eridutorium, hierin publiceerde hij zijn wiskundige idee over ‘de Analyse’.
De Analyse’ kenmerkt zich aan het studeren van wat de functies zijn van reële en complexe getallen. Dit idee werkte hij ongeveer tegelijktijdig uit met zijn tijdgenoot Newton. Dit idee is zeer invloedrijk geweest op de wiskunde en degene wie hiervoor de eer zou krijgen is nog een behoorlijk conflict geweest.

Leibniz was dus een zeer geleerde wetenschapper voor zijn tijd en zeer veelzijdig. Zijn werken zijn vandaag de dag nog steeds zeer invloedrijk. Een ander leuk feitje over deze wetenschapper is dat hij in 1672 zelf een rekenmachine bouwde. Dit was spectaculair voor zijn tijd.

Wie was Aristoteles?

aristoteles

Aristoteles was een Griekse filosoof ( 384-322 v.Chr.). Samen met Plato en Socrates wordt Aristoteles gezien als de belangrijkste en meest invloedrijke filosoof.

 

Homo Universalis

Aristoteles wordt gezien als de eerste homo universalis, omdat hij bekwaam was in alle wetenschappelijke richtingen in die tijd. Aristoteles studeerde vanaf zijn 17e levensjaar aan de academie van Plato. Hier heeft hij 20 jaar gestudeerd. Hij ging hierna tewerk als hoogleraar en reisde van plek naar plek om onderwijs te geven. Later werd hij privéleraar van Alexander, die later “Alexander de Grote” zou worden.

Aristoteles belangrijkste stellingen

In zijn leven heeft Aristoteles een enorme hoeveelheid aan kennis opgeschreven. Zijn belangrijkste filosofische stellingen zijn op het gebied van ontologie, epistemologie en sociaal-politiek gebied.

Aristoteles introduceerde het concept hylemorfisme. Een concept dat uitgaat van het idee dat alles bestaat uit een materie en een vorm heeft. Materie en vorm zouden los van elkaar staan.

In zijn kennisleer verwerpt Aristoteles Plato’s opvatting over dualisme. De ziel zou wel deel uitmaken van het lichaam. En verstand zou komen door zintuiglijke waarneming en ervaringen.

Zijn politieke opvatting was zeer merkwaardig voor de tijd waarin hij leefde. Aristoteles beweerde dat er geen ideale staatsvorm zou kunnen zijn. Elke staatsvorm zou voorzienend zijn mits zij voldoet aan de behoefte van welzijn van de onderdanen in de staat.

Moderne invloed

Aristoteles is een van de meest invloedrijke filosofen geweest en door de eeuwen heen zijn andere filosofen geïnspireerd geraakt door zijn werken. Een goed voorbeeld hiervan is Thomas van Aquino een laat middeleeuwse filosoof.

Ook vandaag de dag worden werken van Aristoteles nog veel gebruikt. Omdat hij zo divers geschoold was, worden zijn werken in verschillende gebieden gebruikt.