Archive for Algemeen

Waarom is de zonsondergang vaak zo mooi gekleurd?

sunset-431675_640

We kennen het allemaal: prachtige zonsondergangen om echt bij weg te zwijmelen. De ene keer zijn ze nog mooier dan de andere keer. Het gekke is alleen: we hebben een blauwe lucht maar we zien vaak een rode of oranje zonsondergang. Hoe werkt dit eigenlijk precies? De zon heeft veel meer kleuren in haar licht dan het witte licht dat wij zien. Dit licht moet door een dampkring heen, waardoor de kleur worden verspreid.

Allemaal kleuren in de lucht
Hoewel je het misschien niet direct zou zeggen, bestaat de zon toch echt uit veel verschillende kleuren. Het zonlicht gaat in één rechte lijn naar je oog toe. Daarom zien wij het zonlicht als wit en soms als geel. De andere kleuren missen we op deze manier. Een beetje van dit licht wordt afgebogen, wij merken daar overdag vrij weinig van. Blauw wordt als eerst afgebogen en verspreid. Daarom zien wij vaak een heldere blauwe hemel. Wanneer de zon lager aan de hemel staat, zoals in de avond, dan moet het licht van de zon zich door een dikke dampkring worstelen.

Sterke kleur rood
Door deze dampkring worden nog meer kleuren dan alleen blauw verspreid. De enige winnaar van de kleuren, dus de kleur die het als enige haalt om echt helemaal door de dampkring heen te komen, is de kleur rood. Daarom zien wij vaak een hele mooie rode zonsondergang. De weersomstandigheden moeten er natuurlijk wel naar zijn om een dergelijke zonsondergang te kunnen zien. Daarnaast is ook de hoeveelheid stof in de atmosfeer van grote invloed op hoe mooi een zonsondergang kan zijn.

Wanneer valt Pasen?

200425235-001

Pasen is het feest waarop we vieren dat Christus is verrezen nadat hij aan het kruis was gestorven.

Andere feestdagen hangen af van Pasen
Pasen valt elk jaar op een andere datum. Ook andere vakantiedagen zijn afgeleid van Pasen. Zo valt Hemelvaart altijd 40 dagen na Pasen en Pinksteren 49 dagen na Pasen. Carnaval valt dan weer voor Pasen, 7 weken om precies te zijn.

Simpele berekening
Maar hoe bereken je nu wanneer Pasen zelf valt? Daarvoor kun je een heel ingewikkelde berekening maken, maar simpel gezegd komt het er op neer dat Pasen altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente valt. Pasen is dus zowel afhankelijk van het begin van de lente als de stand van de maan.

Paastradities
Omdat Pasen een Christelijke feestdag is zijn er ook vele Christelijke vieringsmomenten. Denk aan de Paasmis en de toespraak van de Paus. Maar Pasen is ook een feest om de lente te vieren en daar Pasen de Paashaas en Paaseieren dan weer bij. Dat veel mensen naar een meubelboulevard gaan is dan vooral een traditie van deze tijd.

 

Waarom en wanneer is Korea opgesplitst in Noord-Korea en Zuid-Korea?

Map_korea_german_labels

Om er achter te komen waarom Korea vandaag de dag nog steeds is opgedeeld in een zuidelijk en een noordelijk deel moeten we een stuk terug in de tijd. De oorsprong van het begin van de rivaliteit ligt ergens tussen de jaren 1940 en 1950. In de tijd van de Tweede Wereldoorlog werd het land namelijk opgedeeld door de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

Een beetje geschiedenis
Begin 1900 was Korea in handen van Japan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor Japan. In eerste instantie dachten de Koreanen dat ze hun eigen land weer terug kregen, maar niets bleek minder waar. Het bestaande land werd opgedeeld door de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Ze zagen teveel belang in dit strategisch gelegen schiereiland en waren dan ook veel te bang om Korea kwijt te raken aan een andere grootmacht. Daarom besloten ze het te verdelen: de twee delen Korea werden zo ontzettend verschillend. Het ene deel gebaseerd op de normen en waarden van de communistische Sovjet-Unie en het andere deel juist gebaseerd op meer vrijheid van het westen: de Verenigde Staten.

Vandaag de dag
Natuurlijk ging dit niet heel lang goed. De Koreanen wilden het liefst een zelfstandige staat. Toch bleven de twee staten opgesplitst: Noord-Korea werd communistisch ingericht met Kim-Il-Sung als leider, terwijl het zuiden zich baseerde op een Amerikaans besturingsmodel. Hierdoor ontstond er een oorlog die tot 1953 duurde. In dit jaar werd er een wapenstilstand getekend die eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds bezig is. Er is geen vrede maar tevens geen actieve oorlog in het land. De beide delen zijn strikt van elkaar gescheiden waarbij vooral opvalt dat het noorden nog steeds erg gesloten en communistisch gericht is. Zuid-Korea is daarentegen erg democratisch.

Wie was Descartes?

Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes

Leven

Rene Descartes was een franse filosoof en wiskundige uit begin 17e eeuw (1596-1650). Descartes werd geboren in Frankrijk en overleed in Stockholm, maar het grootste deel van zijn leven bracht hij door in het toenmalige Nederlanden.

Descartes is bekend vanwege zijn uitspraak ‘cogito ergo sum’, ik denk dus ik besta. Descartes wordt ook wel de grondlegger van de moderne filosofie genoemd omdat hij niet alleen de werken van Aristoteles verwierp, maar er ook zelf nieuwe inzichten voor gaf. Descartes schreef in zijn leven over veel verschillende onderwerpen zoals muziekleer, natuurkunde, neuropsychologie en wiskunde.

Rationalisme

Descartes wordt vaak de grondlegger van het rationalisme genoemd. Een filosofische stroming die begin 17e eeuw tot stand kwam. Descartes verwerpt totstandkoming van kennis door zintuiglijke waarneming, zintuigen zouden bedriegen. Door helder en duidelijk na te denken zou men tot inzicht moeten komen.

Descartes wereldbeeld bestond uit drie lagen; God, het denken (ziel) en de materie.

Het feit dat God bestaat was voor Descartes onomstotelijk duidelijk door helder na te denken. De ziel en materie, het lichaam en denken, zijn van elkaar afhankelijk. Dit dualistische beeld is typerend voor Descartes werk. Descartes heeft heel wat uren gewerkt aan hoe deze twee op elkaar inwerken, in zijn leven kon hij hier geen helder antwoord op vinden. Dit geest/lichaam probleem zou nog eeuwenlang een kwestie zijn voor zijn volgelingen.

Invloed

Niet alleen in zijn eigen periode was hij een toonaangevende filosoof, ook in de eeuwen die volgde was hij een zeer invloedrijk en inspirerend filosoof. Descartes wordt gezien als de belangrijkste filosoof van het rationalisme. Een ander bekende filosoof uit deze stroming de Nederlandse Spinoza was ook zeer geinspireerd door de werken van Descartes. Ook latere filosofen als John Locke, Hume en Kant werden geinspireerd door de inzichten van Descartes. Ook vandaag de dag is het werk van Descartes razend populair. Ook zijn er een aantal subjecten vernoemd naar deze 17 eeuwse rationalistische filosoof. Zo is er een toonaangevende prijs op het gebied van wetenschap vernoemd naar Descartes, het franse culturele instituut in Amsterdam is vernoemd naar Descartes en er bestaat een maankrater die vernoemd is naar deze filosoof.

Wat is het verschil tussen SEO en SEA

462183549

Ben je ondernemer dan is het bijna onmogelijk om te blijven bestaan zonder online aanwezig te zijn. SEO en SEA zijn dan termen waar je al snel mee geconfronteerd zult worden. Beide termen zijn belangrijk om online gevonden te worden.

Wat is SEO en SEA
SEO staat voor Search Engine Optimization. In het Nederlands betekent dit het optimaliseren van jouw website om gevonden te worden door zoekmachines. Optimaliseer je voor zoekmachines dan word je gevonden in de resultaten die op basis van inhoud worden bepaald. Doe je dit goed dan kun je gratis veel verkeer naar je website trekken. SEA staat voor Search Engine Advertising. Hierbij gaat het om adverteren in zoekmachines. Hier betaal je dus om gevonden te worden. In het algemeen geldt dat hoe meer je betaalt, hoe prominenter jouw advertentie in beeld komt.

SEO en SEA versterken elkaar
SEO en SEA strijden om een plekje op dezelfde pagina in de zoekmachine. In eerste instantie lijkt het daarom alsof er kannibalisatie plaatsvindt. Toch is dat lang niet altijd het geval. De meest prominente plaatsen op de pagina met zoekresultaten zijn toebedeeld aan advertenties. Hier wil je bovenaan staan als mensen zoeken op de meest relevante woorden voor jouw producten en diensten. Daar wil je graag voor betalen. Op andere, gerelateerde, woorden is het prima als je wel naar voren komt, maar is betalen vaak overbodig.

Wie was Aristoteles?

aristoteles

Aristoteles was een Griekse filosoof ( 384-322 v.Chr.). Samen met Plato en Socrates wordt Aristoteles gezien als de belangrijkste en meest invloedrijke filosoof.

 

Homo Universalis

Aristoteles wordt gezien als de eerste homo universalis, omdat hij bekwaam was in alle wetenschappelijke richtingen in die tijd. Aristoteles studeerde vanaf zijn 17e levensjaar aan de academie van Plato. Hier heeft hij 20 jaar gestudeerd. Hij ging hierna tewerk als hoogleraar en reisde van plek naar plek om onderwijs te geven. Later werd hij privéleraar van Alexander, die later “Alexander de Grote” zou worden.

Aristoteles belangrijkste stellingen

In zijn leven heeft Aristoteles een enorme hoeveelheid aan kennis opgeschreven. Zijn belangrijkste filosofische stellingen zijn op het gebied van ontologie, epistemologie en sociaal-politiek gebied.

Aristoteles introduceerde het concept hylemorfisme. Een concept dat uitgaat van het idee dat alles bestaat uit een materie en een vorm heeft. Materie en vorm zouden los van elkaar staan.

In zijn kennisleer verwerpt Aristoteles Plato’s opvatting over dualisme. De ziel zou wel deel uitmaken van het lichaam. En verstand zou komen door zintuiglijke waarneming en ervaringen.

Zijn politieke opvatting was zeer merkwaardig voor de tijd waarin hij leefde. Aristoteles beweerde dat er geen ideale staatsvorm zou kunnen zijn. Elke staatsvorm zou voorzienend zijn mits zij voldoet aan de behoefte van welzijn van de onderdanen in de staat.

Moderne invloed

Aristoteles is een van de meest invloedrijke filosofen geweest en door de eeuwen heen zijn andere filosofen geïnspireerd geraakt door zijn werken. Een goed voorbeeld hiervan is Thomas van Aquino een laat middeleeuwse filosoof.

Ook vandaag de dag worden werken van Aristoteles nog veel gebruikt. Omdat hij zo divers geschoold was, worden zijn werken in verschillende gebieden gebruikt.

Waarom zijn mensen linkshandig?

Linkshaender_01

Ongeveer een op de negen mensen is linkshandig. Ze hebben op 13 augustus zelfs hun eigen dag van de linkshandige. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is men niet alleen of rechtshandig of linkshandig maar zijn er ook verschillende tussenvormen. Waarom zijn mensen eigenlijk linkshandig?

Genetische verklaring

Linkshandigheid is nog steeds niet definitief verklaard. Een inmiddels achterhaalde evolutionaire hypothese stelde dat linkshandigen vroeger een voordeel hadden in gevechten vanwege een verrassingseffect en daardoor makkelijker konden overleven. Over het algemeen wordt aangenomen dat linkshandigheid erfelijk is. Wanneer beide ouders linkshandig zijn is de kans significant groter dat het kind ook die voorkeur heeft. Toch is ook deze verklaring complexer en spelen waarschijnlijk verschillende genen een rol in het bepalen van de voorkeurshand.

Andere verklaringen

Omdat de genetische uitleg nog niet sluitend is bestaan er nog andere verklaringen. Deze richten zich met name op het feit dat linkshandigheid al in de baarmoeder vastligt. Zo bestaat de mogelijkheid dat de positie van de foetus in de laatste drie maanden van invloed is op de voorkeurshand. Een ander alternatief suggereert een hormonale verklaring. Zo lijkt de organische stof di-ethylstilbestrol van invloed te zijn op linkshandigheid van mannelijke foetussen.

Variaties

Wat de verklaring nog moeilijker maakt is dat tussen pure links- en rechtshandigheid een spectrum aan varianten ligt. Veel linkshandigen vallen op doordat ze met hun linkerhand schrijven maar houden bijvoorbeeld hun mes wel met rechts vast. Natuurlijk voorkomende ambidextrie (tweehandigheid) is een zeldzaam fenomeen. Bovendien is deze vorm ook aan te leren. Het beroemdste voorbeeld van tweehandigheid is Leonardo da Vinci die met beide handen even goed kon schrijven en tekenen.

Vraag & antwoord watwiljijweten.nl

Zonsopkomst_Weegje2

Hoe lang duurt de langste en kortste dag van het jaar?
De kortste dag van het jaar is 21 december en de langste dag is een half jaar later op 21 juni. Maar hoe lang duren die dagen precies?

Niet elk jaar hetzelfde
Er is geen eenduidig antwoord te geven op de vraag hoe lang de dagen zijn, want dat hangt af van hoe laat de zon opkomt en hoe laat hij weer onder gaat. Het is de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang. Dit is nooit op precies hetzelfde tijdstip. Wel zijn er gemiddelde berekend. De langste dag duurt gemiddeld 16 uur en 15 minuten en de kortste dag duurt gemiddeld 7 uur en 44 minuten.

Langer zon in het noorden
Grappig om te weten dat het ook plaatsgebonden is. Er is al een duidelijk verschil te vinden tussen Groningen en Limburg. In de zomer geldt hoe noordelijker, des te langer de dag. Tussen Groningen en Limburg scheelt het soms wel twaalf minuten.

Het is dus niet meer een antwoord te zeggen hoe lang de langste en de kortste dag duren, maar er zijn wel gemiddelden.

Waarom steken we vuurwerk af met Oud en Nieuw?

firework

De jaarwisseling komt er alweer bijna aan: dat betekent dat het weer tijd is om vuurwerk in te slaan. Niet iedereen houdt er van, maar elk jaar wordt er traditiegetrouw in de nacht van 31 december op 1 januari om 0.00 uur een flinke voorraad vuurwerk de lucht in geschoten. We denken er niet over na, maar er zit een heus verhaal achter het afsteken van vuurwerk. Wij kennen het dan wel als een vorm van traditie, vroeger werd vuurwerk om een andere reden afgestoken.

Het allereerste vuurwerk
Het is niet helemaal duidelijk wie het vuurwerk heeft uitgevonden. Wel gaat het verhaal rond over een Chinese kok die een nieuw recept aan het uitproberen was. Het gebruikte diverse ingrediënten zoals zwavel, salpeterzuur en houtskool. De combinatie van deze producten werd aan de kook gebracht en zorgde voor een explosie. Volgens velen was dit de allereerste keer dat er vuurwerk werd ‘afgestoken’. Er is echter geen hard bewijs dat dit verhaal klopt. Wel is men er zeker van dat vuurwerk ergens in Azië voor het eerst is gespot.

Boze geesten vs. traditie
Het afsteken van vuurwerk had vroeger een religieuze reden. In China werd vuurwerk gebruikt om boze (kwel)geesten te verdrijven. Er ging een verhaal rond dat de boze geesten voornamelijk tijdens de jaarwisseling een bezoek kwamen brengen aan de mensen. Met behulp van knallend vuurwerk zouden zij schrikken en verdreven worden. Tegenwoordig steken we voornamelijk vuurwerk af omdat het een traditie is. Zover wij weten worden er al tientallen jaren achter elkaar vuurwerk afgestoken met de jaarwisseling. Wel lijkt het per jaar harder te worden en lijken mensen er steeds eerder mee te beginnen. Uiteraard is niet iedereen hier erg blij mee.

Is een uitvaartverzekering nodig?

Funeral_Hortensia_Bussi_de_Allende

Verzekeringsmaatschappijen laten je geloven dat je overal een verzekering voor nodig hebt. Maar is dat ook zo? Hoe zit dat bijvoorbeeld met een uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekering niet altijd nodig
Het principe van een verzekering is dat je je indekt tegen kosten van een onvoorziene gebeurtenis, die zo hoog zijn dat je ze niet zelf kunt dragen. Hier is de uitvaartverzekering eigenlijk al een uitzondering op de regel want als er één ding zeker is dan is het dat je ooit dood gaat.
Bovendien is een uitvaartverzekering, zelfs al weet je zeker dat je een keer dood gaat, niet per se nodig.

Spaargeld in plaats van verzekering
Als je weet hoeveel een uitvaart kost (minimaal zo’n EUR 5000,-)en je hebt het geld ervoor, dan kun je dat bedrag opzij leggen. Een verzekering is dan nergens voor nodig. Zorg wel dat de familie hiervan op de hoogte is en dat iemand, bijvoorbeeld je partner of één van de kinderen, gemachtigd is om aan het geld te komen. Je kunt notarieel laten vastleggen dat het geld door deze persoon alleen voor dit doel gebruikt mag worden.

Als je wel een verzekering wilt
Als je niet genoeg spaargeld hebt kun je beter een verzekering nemen. Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen: 1. de verzekering die een geldbedrag uitkeert bij overlijden 2. de verzekering die in natura uitkeert. Dat laatste betekent dat de verzekering jouw crematie of begrafenis verzorgt.

Je nabestaanden hoeven dan weinig zelf te regelen maar het gaat wel om een basic, goedkope, uitvaart. De nabestaanden kunnen er van alles bij bestellen om de uitvaart ‘op te leuke’, zoals een groter bloemstuk, een koffietafel, een duurdere kist, etc.

Kwestie van persoonlijke voorkeur en situatie
Of je wel of geen uitvaartverzekering nodig hebt is dus een kwestie van persoonlijke voorkeur en van je situatie.